Mentaal fit en sterk: JIJ bepaalt.
Rubriek: Coaching • 

"Wat is nou precies het verschil tussen een psychotherapeut, een counselor en een coach?" De vraag verbaasde me. Niet zozeer omdat ik denk dat iedereen dit weet, maar wel omdat uitgerekend dame X deze vraag stelde. Het liet me weer stilstaan bij mezelf, mijn ideeën over anderen en mijn eigen blinde vlekken.

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En eigenlijk klopt dat wel. Hoe meer je je in een bepaalde wereld bevindt, hoe meer je bepaalde termen of vakjargon gaat gebruiken. Soms heb je dat niet eens door. Juist omdat iedereen in je directe omgeving je direct begrijpt en je niet om uitleg vraagt.

Zodra je buiten deze wereld stapt merk je dat niet iedereen snapt wat een coach doet, wat een Les Mills-les is of waar een tekstschrijver zich mee bezighoudt. Het zijn je blinde vlekken, vlekken waar je soms een buitenstaander voor nodig hebt om te beseffen dat niet iedereen in jouw belevingswereld leeft...

Mijn interpretatie/visie (!) van psychotherapeut, counselor en coach is als volgt:

Psychotherapeut

Behandelt mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (bijv. schizofrenie) of psychosociale problematiek (bijv. ADHD). De psychotherapeut onderzoekt de bezoeker (cliënt), bepaalt wat er aan de hand is (maakt een diagnose) en behandelt de cliënt. De verhouding tussen de psychotherapeut en cliënt is niet gelijkwaardig. De psychotherapeut is deskundig, de cliënt alleen tot op zekere hoogte.

Coach

Ziet mensen met relatief makkelijk op te lossen problemen of uitdagingen. Bezoekers zijn niet ernstig mentaal ziek, maar lopen bijvoorbeeld vast in hun werk of willen als persoon groeien/sterker worden. Een coach motiveert een gecoachte om op een andere manier naar zichzelf te kijken, om zichzelf positief verder te ontwikkelen en om te streven naar haalbare concrete oplossingen. Niet de coach, maar de gecoachte is inhoudelijk expert. Een coach prikkelt, daagt uit en stimuleert om je eigen grenzen te verleggen. De verhouding is wèl gelijkwaardig.

Counselor

Leert mensen omgaan met diepgaande emoties. Hij behandelt geen ernstig geestelijk zieke mensen zoals een psychotherapeut, maar wel mensen die langdurig lijden onder bepaalde problemen. Samen met de cliënt zoekt hij naar concrete oplossingen. Hij leert je beter omgaan met bijvoorbeeld een ongeneeslijke ziekte, een verlieservaring of langdurige relatieproblemen. Ook hier is sprake van een gelijkwaardige relatie.

 

Xiwel • 21-05-2008, 14:29
Het eerste woord gebruik ik erg weinig en de andere 2 woorden niet. Ik heb er nooit een opleiding in genoten, heb er zelf nooit gebruik van gemaakt en ook kennissen en vrienden hoor ik er nooit over.

Toch laat ik me vaak gebruiken als praatpaal en dat schijnt goed te werken. Ik laat mensen uitpraten en luister vrij goed. Ik zeg ook best wel iets terug, maar heb de indruk dat mensen alleen over zichzelf en wat hen overkomt willen praten. Dus als ik een spiegel voorhou en bijvoorbeeld zeg dat ze toch wel met iedereen last hebben en misschien eens naar zichzelf moeten kijken, dan zitten ze daar vaak niet op te wachten. :-)

Zelf heb ik vooral in de techniek (elecronica/software/mechanica/pneumatiek ed.) gewerkt en nog wat jaren bij de Politie (ambtenarij). Beide 'vakgebieden' hebben ook veel jargon, en techneuten zijn vaak onbegrijpelijk voor niet-techneuten. Ik kan me dan ook ergeren aan woorden als stroomuitval omdat feitelijk de spanning uitvalt met als gevolg dat er geen stroom meer loopt. Toch gebruik ik dergelijke foute definities en woorden als ik met een niet-techneut van doen heb. Het gaat er immers om om met elkaar te begrijpen en niet om je van elkaar te vervreemden.
Louise Hildebrand • 22-05-2008, 09:57
Luisteren is een hele goede eigenschap! Vaak willen mensen die ergens mee zitten alleen hun verhaal kwijt. Pas als ze dagelijks hinder ondervinden van hun probleem is het goed om professionele hulp in te schakelen. Wat die hulp is hangt af van het probleem, hoe snel je steun wil en wat bij je past. De drempel naar bijvoorbeeld een psychotherapeut is voor veel mensen best hoog. Die denken dat je gelijk gestoord bent als je zo iemand ziet. Voor veel mensen is een counselor ook al 'not done', terwijl een coach al minder 'eng' is.

Taal is inderdaad een middel om zo goed mogelijk te communiceren. Als daar soms foute definities voor nodig zijn, so be it!
Xiwel • 22-05-2008, 14:13
Een van mijn kennissen bezoekt regelmatig een psychotherapeut, dat is vooral vanwege de ongemakken van een lichamelijke handicap. Ik begrijp dat dat contact wel aardig is, maar zoiemand kan ie niet dag en nacht bellen. Mij dus wel, maar ik ga zeker niet op de stoel van een 'professional' zitten. Ik krijg er niet voor betaald (wil ik ook niet) en ik ga ook niet de problemen van anderen met mij meesjouwen.

Soms is het wel zo dat mensen wat sneller naar een kennis en/of vriend moeten stappen. Het zal wel net zo werken als bij brand. Als die jongen in het TU-gebouw van bouwkunde, die 112 gebeld heeft, dat niet had gedaan, maar een gordijn van de muur had getrokkeen en in een wasbak zeiknat had gemaakt en over de kapotte koffieatomaat had gegooit, dan had dat gebouw er misschien nog ongeschonden gestaan. Dan was de brandweerinzet niet nodig geweest, maar had ie misschien wel een standje gekregen voor het mollen van een gordijn of dergelijke. :-)

Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar je gestuurd
     ter bevestiging van je reactie.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.

Vanzelfsprekend zijn er een paar gedragsregels betreffende de inhoud van je reacties.