Mentaal fit en sterk: JIJ bepaalt.
Rubriek: Persoonlijk • 

Wat zijn ze fijn: klanten die op tijd betalen. Het liefst nog ver binnen de gestelde termijn. Toch is niet elke klant even 'ideaal'. Hoe komt dat toch?

Is het onwil? Laksheid? Of juist onvermogen? Zelf probeer ik facturen zo snel mogelijk te betalen. En nee, zo heilig ben ik nou ook weer niet. Sterker nog, ik heb weleens een deurwaarder voor m'n neus gehad die mij vriendelijk verzocht om het bedrag van 22 euro(!) plus 50 euro aan incassokosten direct te betalen. Op dat moment schrok ik me wezenloos. Ik had totaal geen benul dat ik een dergelijk bedrag bij de gemeente had openstaan. Eén telefoontje had een dergelijke actie kunnen voorkomen. Dit was geen onwil, maar onwetendheid.

Is een factuur niet op tijd betaald, dan biedt bellen naar mijn mening de beste uitkomst. Inmiddels gaat dat me makkelijker af dan in het begin. Ik voelde me onzeker, geremd en had angst dat de relatie met de klant onherroepelijk zou verslechten. Het fijnste is als de organisatie een aparte crediteurenadministratie heeft. Je hoeft niet met je contactpersoon over geld te praten, maar puur en alleen over de opdracht.

Openstaande facturen blijven een moeilijk gesprekonderwerp. Je wilt de klant niet wegjagen, maar je wilt ook graag op tijd voor je diensten betaald krijgen. Wat dat betreft heb ik nog mazzel. Ik ken ook ondernemers die te maken hebben gehad met wanbetalers. Eén collega-tekstschrijver heeft als regel dat 50% van de opdracht vooraf wordt betaald. Haar ervaringen uit het verleden dwongen haar om voor deze werkwijze te kiezen. Heel begrijpelijk, hoewel ik me afvraag of mijn klanten een dergelijke regel zouden accepteren...

 

Frank Perquin • 06-05-2008, 13:11
Tja, dit blijft een belangrijk en lastig onderwerp. Het is echter wel belangrijk om goed de openstaande facturen te monitoren. Allereerst natuurlijk omdat binnengehaald geld opnieuw uitgegeven kan worden. Daarnaast is de betaaltermijn soms ook een signaal van klanttevredenheid. Ik bekijk 2x per maand de openstaande posten en stuur herinneringen. Dat doe ik meestal per e-mail, omdat ik dan gelijk een dossier vorm voor noodgevallen. Als na de tweede herinnering nog niet betaald is, volgt een telefoontje. Als ook dat niet tot resultaat leidt, volgt er nog een laatste herinnering. Daarna gaat de vordering onherroepelijk naar het incassobureau. In mijn geschiedenis is dat pas 2 keer voorgekomen.

Let vooral op veranderende betalingstermijnen. Het is niet erg als iemand pas na een maand betaald als dat structureel gebeurd. Als het ineens zes weken wordt, dan is er iets aan de hand. Dat soort veranderingen in betaalritmen zijn misschien wel belangrijkere signalen dan gewoon een late betaling. Stel ik elk geval voor jezelf een stappenplan 'wat te doen bij wanbetaling' op. En laat opdrachtgevers de opdracht liefst schriftelijk bevestigen. Wij starten niet zonder getekende overeenkomst. Als je dit een keer structureel oplost, heb er er daarna nauwelijk meer zorgen over.

Witlof • 06-05-2008, 20:04
Ik wou dat ik die luxe had, zowel klanten opjagen alswel op tijd betalen. In de regel is dat pas na 3 maanden... net als wat de rest van gemiddels NL. Voorraden, personeel, investeringen... de vaste en de variabele kosten lijken ten opzichte van de inkomstenstroom over een heel eigen leven te beschikken.
Louise Hildebrand • 07-05-2008, 09:48
@Frank.Tot nu toe ben ik altijd uitgegaan van goed vertrouwen. Als er al een overeenkomst was, dan kreeg ik die van de opdrachtgever. Slechts 2 opdrachtgevers vroegen om een VAR-verklaring, voor hen een zekerheid dat ik geen verkapt dienstverband met ze aanga. Ook opdrachtgevers handelen dus in goed vertrouwen. Het kan natuurlijk ook zijn dat zij niet weten wat een VAR-verklaring is.
@Witlof. Het scheelt natuurlijk ook dat ik weinig vaste en variabele kosten heb. Ik werk thuis en heb geen voorraden of personeelskosten. Dat brengt mij in een vrij luxe positie, tenminste als ik ook opdrachten heb. ;-)
Frank Perquin • 07-05-2008, 10:26
Louise,

Goed vertrouwen is een fijn en heel belangrijk uitgangspunt. Het goed regelen is een toonbeeld van serieus ondernemerschap. Beide versterken elkaar tot een krachtige combinatie.
Louise Hildebrand • 07-05-2008, 10:55
Wijze woorden waarin ik me zeker in kan vinden. Ik ga er nog eens over brainstormen!

Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar je gestuurd
     ter bevestiging van je reactie.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.

Vanzelfsprekend zijn er een paar gedragsregels betreffende de inhoud van je reacties.