Mentaal fit en sterk: JIJ bepaalt.

Diensten

Minder onrust en stress. Minder negatief denken. Meer positiviteit. Minder ziekteverzuim en eerder herstellen van ziekte. Ik help organisaties en werknemers om dit te bereiken. Mijn kernwoorden zijn: praktisch, doelgericht en niet zweverig. Mijn uitgangspunt: mentale fitheid en het versterken van deze mentale fitheid.

Na 14 jaar zzp'er schap heb ik besloten om als psycholoog in loondienst te gaan bij HumanCapitalCare. Klik HIER om mijn blog hierover te lezen. Daar zal ik mensen 1-op-1 begeleiden en op preventief gebied interventies ontwikkelen. Je kunt altijd contact met me opnemen om te kijken of ik via HumanCapitalCare jouw organisatie verder kan helpen op gebied van duurzame inzetbaarheid. E-mail: l.hildebrand@humancapitalcare.nl of info@louisehildebrand.nl.

Deze website blijft online. Het bevat een schat aan blogs en radiouitzendingen die bezoekers verder kan helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zal ik blijven bloggen over onderwerpen die mij interesseren waaronder relaties, stress, werk en privé en het ouderschap. Kijk rustig rond en laat je inspireren door alle informatie!


Kijk op mijn blog (bijna 700 blogs) volg me op social media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) of luister naar een van mijn mijn radio-uitzendingen. Lees onder de button Over mij meer over mijn opleidingen, ervaring en visie. Het social media platform waar ik het meest actief op ben is LinkedIn. Stuur gerust een verzoek om te connecten!

Bedrijven op maat

De afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven mij met specifieke opdrachten benaderd. Lees meer over de opdrachten Mentaal Fit en teambuildingNegatieve sfeer aanpakken en de opdracht Hoge werkdruk door e-mailstress.
Training op gebied van teambuilding

Mentaal Fit en meer teambuilding
Twee medewerkers van bedrijf B. willen graag hun mentale fitheid versterken. De medewerkers willen minder streng en kritisch naar zichzelf en naar anderen kijken, optimistischer denken en meer genieten van kleine dingen. Beide medewerkers worden in 3 sessies van 2 uur gecoacht en getraind. Met succes. Al na de eerste sessie merken de medewerkers dagelijks de positieve effecten.

Na een half jaar willen de medewerkers graag een opfrissessie. Het idee ontstaat om de volledige afdeling te laten profiteren van deze opfrissessie. Na overleg wordt besloten om in 4 sessies van 2 uur een 'Mentaal Fit op het werk'-traject aan te bieden met als doel meer teambuilding en meer onderling begrip van de medewerkers. Een deel van de afdeling staat positief tegenover deze training, een ander deel is wat terughoudend en sceptisch. "Ik vroeg me af wat je mij op dit gebied zou kunnen leren", zo geeft een van de medewerkers na de training eerlijk toe. "Maar je hebt mijn verwachtingen overtroffen. Ik ben blij dat ik deze training heb gevolgd."

Na de teamtraining is er meer openheid naar elkaar toe, meer onderling begrip en meer positiviteit.

Negatieve sfeer aanpakken
Bedrijf C. heeft te maken met een negatieve sfeer onder medewerkers. Er wordt continu geklaagd, er heerst een gespannen sfeer en een cultuur waarin er geen ruimte is voor pauzes of een praatje tussendoor. Allereerst wordt er een 0-meting verricht via een vragenlijst en individuele gesprekken. Doel is om te onderzoeken waar de negatieve sfeer vandaan komt en wat er nodig is om deze sfeer te doorbreken.

Volgende stap is het aanbieden van een Mentaal Fit op het werk-traject waarin alle medewerkers getraind worden om hun mentale fitheid te versterken gericht op de uitkomsten van de 0-meting. Tussendoor vinden er extra coachingsgesprekken plaats voor medewerkers die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Er wordt nogmaals een vragenlijst ingevuld om de concrete effecten te meten. Na een half jaar vindt er een opfrissessie plaats om ervoor te zorgen dat de kennis en positiviteit niet verloren gaat.

Na dit traject beseffen medewerkers dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun goede gevoel. Ze hebben geleerd hoe ze hun werk meer kunnen waarderen. Ook beseffen ze dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de negatieve sfeer. Uit de tweede vragenlijst blijkt dat de interventie heeft geleid tot positieve effecten. Medewerkers ervaren de sfeer als positiever en prettiger.

Hoge werkdruk door e-mailstress
Een medewerker van bedrijf A. benadert mij of ik een presentatie wil houden over e-mailstress. Een van de doelen is om het management wakker te schudden. Volgens de medewerker kan de werkdruk flink verlaagd worden door beter en efficiënter gebruik van e-mail.

Daarnaast is het belangrijk om te inventariseren waar alle medewerkers tegenaan lopen. Dit is voor het management niet duidelijk. Na deze presentatie wordt bevestigd dat er veel werkdruk wordt ervaren door e-mail. Kettingmails, CC's, onduidelijke mails, mails terwijl de collega 10 meter verderop zit... Niet elke medewerker weet hier goed mee om te gaan. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om bij mij een 1-op-1 coachingsgesprek te krijgen. In deze gesprekken krijgen ze concrete tips voor problemen waar ze tegenaan lopen. Zowel praktische e-mailtips als tips om beter om te gaan met een hoge werkdruk. E-mailstress wordt officieel in het jaarplan opgenomen.

Er wordt een tweede presentatie gepland, dit keer voor meerdere afdelingen. Het management realiseert zich dat er veel stress voorkomen kan worden door richtlijnen op te stellen voor e-mailgebruik. Na deze presentatie wordt een werkgroep e-mailstress samengesteld. Tijdens deze 2-uur durende sessie worden haalbare richtlijnen geinventariseerd. Uiteindelijk heeft de werkgroep onder begeleiding van mij een A4'tje opgesteld met duidelijke tips en richtlijnen die medewerkers tijdens het e-mailen kunnen gebruiken.

De effecten zijn inmiddels duidelijk merkbaar. Er is minder afleiding door pop-ups en geluiden van binnenkomende mails. Er wordt minder onrust ervaren. Er is minder onderlinge irritatie tussen medewerkers. De mails worden duidelijker opgesteld. Dit zorgt voor efficiënter werken en meer productiviteit.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden die ik jouw bedrijf kan bieden? Neem dan gerust contact op via: info@louisehildebrand.nl of 06 52 33 68 90.