Mentaal fit en sterk: JIJ bepaalt.

Diensten

Minder onrust en stress. Minder negatief denken. Meer positiviteit. Minder ziekteverzuim en eerder herstellen van ziekte. Ik help particulieren en werknemers om dit te bereiken. Mijn kernwoorden zijn: praktisch, doelgericht en niet zweverig. Mijn uitgangspunt: mentale fitheid en het versterken van deze mentale fitheid.

Ik wil inspireren, prikkelen en wakker schudden. Dat doe ik via lezingen, workshops, inspiratiesessies en de methode Mental Fitness 4U. Hieronder vind je een overzicht van mijn dienstenaanbod. Heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op via info@louisehildebrand.nl. Wil je horen wat mentale fitheid is en hoe de 3 stappen van de methode Mental Fitness 4U eruit zien? Luister dan naar dit interview voor MKB radio over mentale fitheid (9:39 minuten). De drie stappen worden bij voorkeur over meerdere sessies en over minstens 3 maanden verspreid. Enkele opdrachtgevers zijn: Vluchtelingenwerk Nederland, Prorail en NCOI.

Presentatie Mentaal Fit

Werken aan eengezond lichaam is vanzelfsprekend. Werken aan een gezonde manier van denken, daar wordt minder aandacht aan besteed. Een gemiste kans! Want aandacht aan een positieve mindset enpositief gedrag zorgt voor meer tevredenheid en geluk. Zowel in je werk als privé!

In een presentatieof inspiratiesessie kan elk onderwerp dat raakt aan mentale gezondheid worden uitgediept. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

- de juiste balans tussen werk en privé
-de terreur van de mobiele telefoon en het altijd bereikbaar moeten zijn
-goed samenwerken met collega's
- negatief denken bestrijden
- goed omgaan met moeilijkecollega's
- omgaan met lastigeklanten
- stress op het werk
-hoge werkdruk
- perfectionisme
- reorganisatiestress

In overleg met de organisatie wordt de invalshoek enhet doel van deinspiratiesessiebepaald. Hierbijcombineer iktheoretische kennis met praktijkervaring zodat medewerkers op een levendige manier meer inzicht krijgen in het onderwerp. Daarnaast geef ik tijdens een presentatie tips en handvatten zodat medewerkers direct aan de slag kunnen met de aangereikte kennis.

Een presentatiekan altijd opgevolgd worden door een of meerdere workshops of een trainingstraject zodat eennog sterkerresultaat wordt behaald. Mijn kernwoorden zijn: doelgericht, interactief, enthousiast en energiek.

Een presentatie of inspiratiesessie iszeer geschikt voor een teamdag, een bijscholingsdag, een vitaliteitsweek, een gezondheidsevent of in het kader van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur me gerust een e-mail of neem telefonisch contact opvia 06 52 33 68 90.